مجتمع نارمکیان

تاریخ بازدید هرس کاری سم پاشی کود مایع کود دامی قارچ کشی کاشت گیاه تنظیم سیستم آبیاری
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - + + - + + -
پیمایش به بالا